Strona 1 z 1

Lista błędów ADSL

PostWysłany: 31 Maj 2008, 17:49
przez 1jaa
- 600 - Oczekująca operacja.
- 601 - Wykryto nieprawidłowe dojście do portu.
- 602 - Określony port jest już otwarty.
- 603 - Bufor osoby wywołującej jest za mały.
- 604 - Podano niepoprawne informacje.
- 605 - Nie można ustawić informacji o porcie.
- 606 - Określony port nie został podłączony.
- 607 - Wykryto nieprawidłowe zdarzenie.
- 608 - Określono urządzenie, które nie istnieje.
- 609 - Określono typ urządzenia, który nie istnieje.
- 610 - Określono nieprawidłowy bufor.
- 611 - Określono trasę, która nie jest dostępna.
- 612 - Określono trasę, która nie jest przydzielona.
- 613 - Określono nieprawidłową kompresję.
- 614 - Za mało dostępnych buforów.
- 615 - Nie odnaleziono określonego portu.
- 616 - Oczekuje asynchroniczne żądanie.
- 617 - Modem jest już rozłączany.
- 618 - Określony port nie jest otwarty.
- 619 - Określony port nie jest otwarty.
- 620 - Nie można ustalić punktów końcowych.
- 621 - System nie może otworzyć książki telefonicznej.
- 622 - System nie może załadować pliku książki telefonicznej.
- 623 - System nie może odnaleźć wpisu książki telefonicznej dla tego połączenia.
- 624 - System nie może zaktualizować pliku książki telefonicznej.
- 625 - System odnalazł nieprawidłowe informacje w pliku książki telefonicznej.
- 626 - Nie można załadować ciągu znaków.
- 627 - Nie można odnaleźć klucza.
- 628 - Połączenie zostało zamknięte.
- 629 - Połączenie zostało zamknięte przez zdalny komputer.
- 630 - Modem został rozłączony na skutek awarii sprzętu.
- 631 - Modem został rozłączony przez użytkownika.
- 632 - Wykryto nieprawidłowy rozmiar struktury.
- 633 - Modem jest już używany lub nie jest skonfigurowany dla wybierania zewnętrznych numerów telefonów.
- 634 - Nie można zarejestrować komputera w zdalnej sieci.
- 635 - Wystąpił nieznany błąd.
- 636 - Urządzenie podłączone do portu nie jest oczekiwanym urządzeniem.
- 637 - Wykryto ciąg znaków, którego nie można przekonwertować.
- 638 - Czas oczekiwania żądania został przekroczony.
- 639 - Brak dostępnej sieci asynchronicznej.
- 640 - Wystąpił błąd związany z protokołem NetBIOS.
- 641 - Serwer nie może alokować zasobów systemu NetBIOS wymaganych do obsługi klienta.
- 642 - Serwer nie może alokować zasobów NetBIOS potrzebnych do obsługi klienta.
- 643 - Błąd karty sieciowej na serwerze.
- 644 - Nie będziesz otrzymywać wyskakujących komunikatów sieciowych.
- 645 - Wystąpił wewnętrzny błąd uwierzytelniania.
- 646 - To konto nie ma uprawnień do logowania o tej porze dnia.
- 647 - Konto jest wyłączone.
- 648 - Hasło dla tego konta wygasło.
- 649 - To konto nie ma pozwolenia na wywoływanie.
- 650 - Serwer zdalnego dostępu nie odpowiada.
- 651 - Serwer zdalnego dostępu nie odpowiada.
- 652 - Odebrano nierozpoznaną odpowiedź od modemu.
- 653 - Odnalezienie makra wymaganego przez to urządzenie w sekcji pliku .INF urządzenia nie jest możliwe.
- 654 - Polecenie lub odpowiedź w sekcji pliku .INF urządzenia odwołuje się do niezdefiniowanego makra.
- 655 - Nie znaleziono makra w sekcji pliku .INF urządzenia.
- 656 - Makro w sekcji pliku .INF urządzenia zawiera niezdefiniowane makro.
- 657 - Otwarcie pliku .INF urządzenia nie jest możliwe.
- 658 - Nazwa urządzenia w pliku .INF urządzenia lub pliku .INI nośników jest za długa.
- 659 - Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanej nazwy urządzenia.
- 660 - Plik .INF urządzenia nie zawiera odpowiedzi dla tego polecenia.
- 661 - W pliku .INF urządzenia brakuje polecenia.
- 662 - Próbowano ustawić makro niewymienione w sekcji pliku .INF urządzenia.
- 663 - Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanego typu urządzenia.
- 664 - Brak pamięci w systemie.
- 665 - Modem nie został skonfigurowany poprawnie.
- 666 - Modem nie działa.
- 667 - System nie może odczytać pliku .INI mediów.
- 668 - Połączenie zostało zakończone.
- 669 - Użycie parametru w pliku .INI nośników nie jest właściwe.
- 670 - System nie może odczytać nazwy sekcji z pliku .INI mediów.
- 671 - System nie może odczytać typu urządzenia z pliku .INI mediów.
- 672 - System nie może odczytać nazwy urządzenia z pliku .INI mediów.
- 673 - System nie może odczytać danych użytkowania z pliku .INI mediów.
- 674 - System nie może odczytać maksymalnej szybkości połączenia (w b/s) z pliku .INI mediów.
- 675 - System nie może odczytać maksymalnej szybkości połączenia nośnej z pliku .INI mediów.
- 676 - Linia telefoniczna jest zajęta.
- 677 - Odpowiedziała osoba, a nie modem.
- 678 - Brak odpowiedzi.
- 679 - System nie wykrył nośnej.
- 680 - Brak sygnału wybierania.
- 681 - Modem zasygnalizował błąd ogólny.
- 691 - Dostęp został wzbroniony, ponieważ nazwa użytkownika i/lub hasło nie są prawidłowe w tej domenie.
- 692 - Awaria sprzętu w modemie.
- 695 - Maszyny stanu nie zostały uruchomione.
- 696 - Maszyny stanu zostały uruchomione.
- 697 - Zapętlanie odpowiedzi nie zostało ukończone.
- 699 - Odpowiedź modemu spowodowała przepełnienie buforu.
- 700 - Rozszerzone polecenie w pliku .INF urządzenia jest za długie.
- 701 - Modem zmienił szybkość połączenia do szybkości nie obsługiwanej przez sterownik COM.
- 703 - Połączenie potrzebuje informacji, ale aplikacja nie zezwala na interakcję użytkownika.
- 704 - Numer wywołania zwrotnego jest nieprawidłowy.
- 705 - Stan uwierzytelnienia jest nieprawidłowy.
- 707 - Wystąpił błąd związany z protokołem X.25.
- 708 - Konto wygasło.
- 709 - Wystąpił błąd ze zmianą hasła w domenie. Hasło może być za krótkie lub tożsame z poprzednio używanym.
- 710 - Przy komunikowaniu się z modemem wykryto błędy przekroczenia szeregowego.
- 711 - Nie można uruchomić Menedżera usługi dostępu zdalnego. Dodatkowe informacje zawiera dziennik zdarzeń.
- 712 - Trwa inicjowanie portu dwukierunkowego. Poczekaj kilka sekund i ponownie wybierz numer.
- 713 - Brak dostępnych aktywnych linii ISDN.
- 714 - Brak dostępnych kanałów ISDN do zadzwonienia.
- 715 - Linia telefoniczna jest złej jakości - pojawiło się za dużo błędów.
- 716 - Konfiguracja IP usługi dostępu zdalnego nie nadaje się do użytku.
- 717 - Brak adresów IP w statycznej puli adresów IP usługi dostępu zdalnego.
- 718 - Upłynął limit czasu oczekiwania na prawidłową odpowiedź od komputera zdalnego.
- 719 - Połączenie zostało zakończone przez komputer zdalny.
- 720 - Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP.
- 721 - Komputer zdalny nie odpowiada.
- 722 - Od komputera zdalnego otrzymano nieprawidłowe dane, które zostały zignorowane.
- 723 - Numer telefonu (łącznie z prefiksem i sufiksem) jest za długi.
- 726 - Protokół IPX nie może zostać użyty do inicjowania połączeń w więcej niż jednym porcie jednocześnie.
- 728 - System nie może odnaleźć karty IP.
- 729 - Korzystanie z protokołu SLIP nie jest możliwe, o ile nie zainstaluje się protokołu IP.
- 731 - Protokół nie został skonfigurowany.
- 732 - Ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP.
- 733 - Ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP.
- 734 - Protokół kontrolny połączeń PPP został zakończony.
- 735 - Żądany adres został odrzucony przez serwer.
- 736 - Zdalny komputer zakończył protokół kontrolny.
- 737 - Wykryto sprzężenie zwrotne.
- 738 - Ten serwer nie przyporządkował adresu.
- 739 - Protokół uwierzytelniania wymagany przez serwer zdalny nie może użyć przechowywanego hasła. Ponownie wybierz numer i wpisz hasło w sposób jawny.
- 740 - Wykryto nieprawidłową regułę wybierania numerów telefonów.
- 741 - Komputer lokalny nie obsługuje wymaganego typu szyfrowania danych.
- 742 - Komputer zdalny nie obsługuje wymaganego typu szyfrowania danych.
- 743 - Serwer zdalny wymaga szyfrowania danych.
- 751 - Numer wywołania zwrotnego zawiera nieprawidłowy znak. Dozwolone są jedynie następujące znaki: 0 to 9, T, P, W, (,), -, @ i spacja.
- 752 - Napotkano błąd składni podczas przetwarzania skryptu.
- 753 - Połączenie nie mogło zostać zakończone, ponieważ zostało utworzone przez router wieloprotokołowy.
- 754 - System nie mógł odnaleźć wiązki łącza wielokrotnego.
- 755 - System nie może wykonać automatycznego wybierania, ponieważ dla tego wpisu określono niestandardowy program wybierający numery.
- 756 - To połączenie jest już wybierane.
- 757 - Nie można automatycznie uruchomić usług dostępu zdalnego. Dodatkowe informacje zawiera dziennik zdarzeń.
- 758 - Udostępnianie połączenia internetowego dla tego połączenia jest już włączone.
- 760 - Podczas włączania routingu wystąpił błąd.
- 761 - Podczas udostępniania połączenia internetowego wystąpił błąd.
- 763 - Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Oprócz udostępnianego połączenia istnieją dwa lub więcej połączenia sieci LAN.
- 764 - Nie zainstalowano czytnika kart inteligentnych.
- 765 - Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Połączenie sieci LAN zostało już skonfigurowane z adresem IP wymaganym przez automatyczne adresowanie IP.
- 766 - System nie mógł odnaleźć żadnych certyfikatów.
- 767 - Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Wybrane połączenie sieci LAN w sieci prywatnej posiada więcej niż jeden adres IP. Przed udostępnieniem połączenia internetowego ponownie skonfiguruj połączenie sieci LAN, używając jednego adresu IP.
- 768 - Próba połączenia się nie powiodła z powodu niepowodzenia szyfrowania danych.
- 769 - Określone miejsce docelowe jest niedostępne.
- 770 - Maszyna zdalna odrzuciła próbę połączenia.
- 771 - Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ sieć jest zajęta.
- 772 - Sprzęt sieciowy komputera zdalnego jest niezgodny z żądanym typem połączenia.
- 773 - Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ numer docelowy się zmienił.
- 774 - Próba połączenia nie powiodła się z powodu tymczasowej awarii. Spróbuj połączyć się ponownie.
- 775 - Wywołanie zostało zablokowane przez komputer zdalny.
- 776 - Połączenie nie mogło zostać zrealizowane, ponieważ komputer docelowy wywołał funkcję Nie przeszkadzaj.
- 777 - Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ modem komputera zdalnego jest zepsuty.
- 778 - Nie można sprawdzić tożsamości serwera.
- 779 - Aby wybrać numer korzystając z tego połączenia, musisz skorzystać z karty inteligentnej.
- 780 - Próba wywołania nieprawidłowej funkcji dla tego połączenia.
- 781 - Próba szyfrowania nie powiodła się, ponieważ nie odnaleziono prawidłowego certyfikatu.

Źródło
Kod: Zaznacz wszystko
http://www.intertele.ovh.org/e_books/lista_bledow_ADSL.pdf

PostWysłany: 31 Maj 2008, 19:17
przez LucaS
Dam linka od siebie:
Kod: Zaznacz wszystko
http://www.pomoc.x.pl/modules.php?32

Są tam błędy ADSL i sposoby rozwiązania problemów.


Tutaj błędy występujące przy Neostradzie wraz z opisem:
http://forum.softmania.pl/showthread.php?t=21824